Traditionella medieformer på internet

Även om det finns stor tillgång vad gäller traditionella medier idag, har allt fler valt internet för att ta del av dessa. Utvecklingen har egentligen rört alla former av medier, men vad som i första hand varit uppe i diskussion är musik vilken streamas istället för att lyssna på skivor. Detta har avhandlats i många sammanhang och jag vill vid detta tillfälle inte begränsa dialogen till just musik utan även se hur traditionell media generellt påverkats av internet och utvecklingen vad gäller det mer digitala.

Det finns studier som har behandlat hur förändringen kommit att se ut både vad gäller tillfällig användning av traditionella medier via internet och hur vardagsanvändningen ser ut. Jag kommer i första hand gå in på vardagsanvändning i och med att många traditionella medier konsumeras på vardaglig basis och inte framförallt som enstaka tillfällen. Den undersökning jag utgår ifrån har valt att jämföra 2007, 2009 och 2011 för att se trenderna. Musik, vilket vi redan talat lite om, är vad som toppar denna lista och andelen som väljer internet för att konsumera musik av något slag har gått från 9, 12 och 2011 hel 23 procent.

Detta är en drastisk förändring som skett på bara några år. En andraplacering går till tidning. Dock är det i fråga om tidningar fråga om en marginell ökning från 30, 31 och slutligen 2011 35 procent som valt internet. Radio har planat ut och ligger sedan 2009 stadigt på omkring 6 procent mot 4 procent år 2007. Video och tv har även dessa till viss del ersatts av internet och det är inte svårt att dra en parallell till de playfunktioner som idag står till buds på flera kanalers sidor. Det är svårt att avgöra om det är fråga om en marknad som nu kommit in i ny rutin och förmodas ligga kvar på samma procent även framöver eller om det blir en tillbakasträvan där vi åter vill ha traditionell media utanför internet och en digitaliserad värld som nu blivit vardag.

Billig och prisvärd städning i Solna

Som boende i Stockholm eller i närliggande kommuner som exempelvis Solna har man en stor fördel rent prismässigt om man väljer att anlita ett företag för hjälp med hushållsnära tjänster. Det är nämligen så att just Stockholm skiljer sig väldigt mycket från mängden – andra städer – då det handlar om urvalet av företag verksamma inom dessa områden. Just Stockholm är nämligen den stad i Sverige där privatpersoner i allra högst grad använder sig av sitt rut-avdrag och detta frekventa användande har gjort att fler företag siktat in sig på området.

Något som också var en del av statens plan då det handlade om rut-avdraget; man ville dels få bort det stora antalet svartjobb som florerade i landet gällande städning och dels ville man också ge fler personer – främst yngre, lågutbildade och invandrare – en chans att ta sig in på arbetsmarknaden; något som alltså syns tydligt i Stockholm och Solna.

Man har sett en kraftig ökning av företag verksamma inom städning (här finns ett) och man har sett hur fler människor i och med detta också tagit sina första steg in på arbetsmarknaden. För privatpersoner som bor i Stockholm är alltså detta en klar fördel då man har stor chans att kunna anlita ett företag för städning eller någon annan hushållsnära tjänst väldigt billigt och detta även om man bortser från rut-avdraget.

Konkurrensen mellan alla dessa verksamma företag i branschen har nämligen gjort att priserna är väldigt låga och att fler och fler företag även tvingas erbjuda extratjänster i jakt på nya kunder. Hur kan då detta te sig, hur kan en privatperson i Solna – utöver städning i sitt hem – få till stånd extratjänster från det företag han anlitat och vad involverar dessa tjänster?

Kräv mer utöver din städning i Solna

Det vi menar med detta är att man som kund i Solna kan kontakta flera olika företag och dels ta in offerter gällande priset men även gällande vad som ska ingå i paketet man beställer. Det kan här vara att man utöver städning även kan inkludera tvättning av kläder, stykning av dessa samt att företaget också – vid behov – putsar fönstren i bostaden i Solna. Allt detta också till samma pris som vad man tidigare fått betala enbart för städning. En klar fördel således och om detta kan man ju tycka vad som helst om.

Många pekar nämligen på det orimliga som rut-avdraget fört med sig, att det ökar klyftorna i samhället och än mer separerar fattiga och rika och visst; det finns en viss poäng i detta resonemang. Det kan kännas konstigt att ha en person i sitt hem i exempelvis Solna som sköter städning och det kan kännas ännu konstigare att betala väldigt lite pengar för detta.

Dock; så länge rut-avdraget finns kvar så måste man också – om behovet finns – använda sig av detta. Man får helt enkelt lita på att vår regering vet vad de gör; vi har ju trots allt valt dem genom vår demokratiska system, eller hur?

Kontakta en rörmokare för din badrumsrenovering

Att svenskar tack vare rot-avdraget renoverar i en allt större omfattning står klart. Denna frikostiga skattereduktion har gjort att man som svensk – förutsatt att man är berättigg att använda sig av det; något man kollar upp på Skatteverkets hemsida – kan dra av upp till halva arbetskostnaden för hantverksjobb om maximalt 50 000 kronor/år.

Detta är en del av förklaringen till varför det sker så många olika renoveringar i förskönande syfte i våra svenska hem och om vi tar upp en annan anledning så handlar denna helt enkelt om att det blivit populärt. Det har – kortfattat – blivit lite av en trend att renovera och inreda och detta är i grund och botten roligt.

Det är skoj att fler svenskar börjat inse nöjet i att renovera och att genomföra olika projekt som i slutändan leder till vackrare hem. Dock; om man nu är berättigad att använda sig av rot-avdraget så är frågan – varför gör man inte det?

Fler och fler svenskar har nämligen skaffat sig en slags tuppkam och tror att de klarar av betydligt mer än vad de i själva verket gör; man överskattar sin egen förmåga och det som är farligt i detta är att man inte inser vad som får- och vad som inte får göras.

Visst, att renovera sin hall är inget problem och heller inte att exempelvis brädfodra om sitt hus – det är när det börjar komma till elektricitet och vatten som problemen kommer fram. Att dra vatten på egen hand kan leda till omfattande och dyra vattenskador och att dra sin el på egen hand är både olagligt och för dessutom med sig ren livsfara.

Lär dig om rätt och fel vid din renovering

Som ett typiskt exempel på ett projekt där man verkligen – snarare än att genomföra detta på egen hand – bör använda sitt rot-avdrag är en badrumsrenovering. Vi kan här säga att det handlar om ett hus i Huddinge utanför Stockholm – eftersom just Stockholm är den stad där man renoverar mest – och där golvvärme ska läggas in. För denna badrumsrenovering krävs det alltså att man dels anlitar en rörmokare för dragning av vatten och dels också att man anlitar en elektriker som lägger in golvvärmen.

Det spelar alltså ingen roll om det handlar om en – i sammanhanget – enkel sak som att installera golvvärme; sakfrågan handlar om att man inte får. Detssamma gäller vattnet som ska dras för denna badrumsrenovering i Huddinge; man måste ta hjälp och man måste inse att man inte klarar det utan utbildning. Att dra sitt eget vatten till detta badrum i Huddinge kan innebära stora skador som blir otroligt kostsamma och om man dessutom ser detta dilemma ur ögonen på ett försäkringsbolag; hur tror du att de skulle ställa sig till att den rörmokare du anlitat i själva verkat var du själv? Förmodligen inte alls speciellt positivt, eller hur?

Rot-avdraget har gjort det möjligt för privatpersoner att förverkliga sina drömmar gällande sina hem och här måste man ta denna hjälp där det verkligen behövs. Rörmokare, elektriker, takläggare – projekt som medför risker och detta oavsett vilken stad det handlar om; Huddinge, Mora eller örebro spelar ingen roll. Rot-avdraget gäller trots allt över hela Sverige.

Du behöver inte stanna i Sverige

Unga människor som kanske haft problem med att genomföra sin gymnasiala studier löper en allt större risk att fastna i arbetslöshet som i sin tur leder till ett utanförskap. Tyvärr så har kraven ökat och samtidigt som industrierna i Sverige i en allt större utsträckning väljer att förlägga sina verksamheter till andra länder så finns det – helt enkelt – inte lika många jobb att få som ung och outbildad längre. Förr om åren så kunde man kanske klara sig ändå; man kunde knacka på dörren till den lokala fabriken och dagen efter stå där vid det löpande bandet för att uträtta ett förvärv. Så är det alltså inte längre och frågan här är vad man som ung kan göra för att förbättra sina odds och slå sig in på den tuffa arbetsmarknaden.

Det är här väldigt enkelt att peka mot närmaste skolbänk och säga till dessa personer att sätta igång att läsa upp sina betyg. Det fungerar dock inte riktigt så i praktiken; alla människor är inte födda akademiker och om vi dessutom talar om unga människor så är kan saker som skoltrötthet även spela en stor roll. Ett tids som man kan dessa personer – de som inte vill studera och läsa upp sina betyg; åtminstone inte direkt efter gymnasiet – är att genomföra en utlandsflytt och här kan vi även ställa in GPSen på ett specifikt land som stavas Norge.

Tjäna pengar i Norge

En utlandsflytt till Norge ger garanterat jobb och dessutom ett välbetalt sådant och om man dessutom lägger till att svenskar har ett gott rykte i landet så blir denna utlandsflytt än mer intressant. Svenskar som genomför en utlandsflytt har dessutom fördelen av att tala ett närbesläktat språk och kan därmed lära sig – och förstå – norska på en väldigt kort tid. Man kan här dra paralleller till en liknande situation som var på tapeten för några år sedan men då Sverige istället var destinationen för en utlandsflytt från ett grannland.

Man brukar nämligen säga – med viss skämtsamhet – att Finland byggde vår industri och detta är faktiskt ett påstående där en del sanning ligger. Utan arbetskraft från vårt östra grannland så hade vi aldrig kunnat blomma rent industrimässigt och det är i det läget som Norge befinner sig nu. Vilka yrken kan man då söka om man överväger en utlandsflytt till Norge?

Ja, här kan det egentligen handla om vad som helst; serviceyrken, jobb inom hantverk, arbeten som rör butik… Norge behöver – och anställer – inom de flesta områden och då unga norskar, generellt sätt, är lite lata och bekväma så ligger dörren helt öppen för svenska ungdomar. Fastna inte i arbetslöshetens klor utan se till att chansa lite.

Vill du inte studera i dagsläget så genomför en utlandsflytt till Norge för att arbeta och skaffa dig lite perspektiv på tillvaron och vad du vill göra med ditt liv; att du tjänar pengar under tiden är en väldigt bra bonus, eller hur?

En areamätning innebär trygghet

Förr om åren så använde man sig av lite annorlunda metoder då man mätte hur stora bostäder var och dessa sätt har visat sig var väldigt opålitliga; något som man ser då man i dagsläget mäter om bostäderna i fråga. Det handlar om att så mycket som 40 procent av de bostäder som man mätt om har felaktiga mått angivna i sina kontrakt i förhållande till hur verkligheten ser ut. Att man förr använde sig av annorlunda mätmetoder är alltså en avgörande detalj till att måtten inte stämmer, men även instrumenten spelar här en avgörande roll.

Numera använder man sig nämligen av moderna laserinstrument som ger en felprocent på endast någon millimeter och det är genom dessa laserinstrument samt med de nya metoderna som man i dagsläget alltså korrigerar de felaktiga måtten vi nämnde ovan.

Hur går då detta till och vad spelar det egentligen för roll om min bostad är någon kvadratmeter större- eller mindre?

Som svar på den första frågan; hur det går till så kontaktar man bara ett företag i den stad man bor i och anlitar detta för att genomföra en areamätning. Detta är nämligen namnet på proceduren, kort sagt – mäter du om din bostad så har du genomfört en areamätning.

Svaret på fråga nummer två – vilken betydelse en- eller två kvadratmeter har så är svaret: mycket; och särskilt då om du har din bostad i Stockholm. Om man här säger att en kvadratmeter i Stockholm – rätt område; Vasastan, Södermalm, Östermalm eller Gamla Stan – kan kosta så mycket som 130 000 kronor så förstår man också vart vi vill komma. Att mäta ytan i sin lägenhet i Stockholm kan alltså vara en enkel väg till flera hundratusen kronor och där man inte anstränger sig det minsta.

En areamätning är en investering

Dessutom ska man här veta att det inte är särskilt dyrt att mäta om sitt hus och att det inte tar så lång tid – max en halv dag. En areamätning i Stockholm ska alltså ses som en investering på ett helt annat sätt än vad en motsvarande kan vara i en mindre stad. Där sker en mätning av ett hus mer av komfortabla skäl och som en trygghet i hur stor bostad man lever i. Rätt ska trots allt vara rätt, eller hur?

Dessutom ska man även se en ny mätning av sitt hus som något som kan underlätta eventuella renoveringar och möbleringar. Ska du exempelvis måttbeställa en soffa till din lägenhet i Stockholm så är det också ganska troligt att du utgår från ritningen som visar lägenhetens storlek; skulle denna därefter visa felaktiga mått – ja, då står du där med en för stor- eller en för liten soffa.

Detsamma här – fast betydligt värre och mer kostsamt – om du kakla om en badrumsvägg och beställer material med ritningen som utgångspunkt. Det kan bli en väldigt otrevlig och svårkorrigerad överraskning.

En areamätning kan ge stor vinst – i Stockholm – vid en försäljning, men innebär i samtliga fall en stor trygghet för de som lever i bostaden i fråga och detta oavsett i vilken stad den är belägen.

Läs mer om areamätning här

Se upp vid en badrumsrenovering i Göteborg

Rubriken ovan gäller inte bara en badrumsrenovering utan går att applicera till i stort sätt alla olika projekt där man kopplar in extern hantverkspersonal och anledningen till att vi nämner Göteborg är att det där upptäcks en massa fuskjobb under senare år. Detta är – tyvärr – ingenting ovanligt och något som drabbat Stockholm under flera års tid och går att härleda till den frikostiga skattereduktion som infördes för några år sedan.

Att rot-avdraget infördes i Sverige skedde i syfte att förhindra svartjobb och detta är också något man lyckats med. Antalet svartjobb har minskat tack rot-avdraget; men till baksidan så har antalet fuskjobb ökat ganska rejält. Det är nämligen så att allt fler privatpersoner i dagsläget – och sedan en tid tillbaka – anser sig ha råd att renovera sina bostäder och detta har i sin tur gjort att fler och fler företag erbjuder sina tjänster inom områden som rör dessa renoveringar. Företag som alltså – i många fall – består av okunniga, obehöriga och icke-certifierade personer som bara är ute efter att tjäna snabba pengar.

Ska du exempelvis genomföra en omfattande badrumsrenovering i Göteborg och anlitar ett företag för detta så innebär inte detta att du kan slappna av. Det kan lika gärna vara så att just detta företag är ett av dessa som utför rena fuskjobb.

Att dessa företag till största del sökt sig till de större städerna i Sverige – Stockholm, Göteborg och Malmö – är heller ingen slump då det erbjuds en större anonymitet i dessa och att de därigenom har en större chans att flyga under radarn och överleva en längre tid. Ett sådant företag kan utan tvekan genomföra en badrumsrenovering i Göteborg på ett uselt sätt för att nästa dag i samma stad byta ett tak eller renovera ett kök – utan att upptäckas. I en mindre stad skulle ett dåligt rykte efter ett fuskjobb förvandla samma företag till en slags paria som aldrig skulle anlitas.

Bor man i Göteborg så krävs det således en större noggrannhet om man planerar exempelvis en badrumsrenovering eller något annat omfattande ingrepp i sin bostad – risken att bli lurad är så påtagligt att man måste använda sig av några verktyg för att undvika detta.

Undvik att bli lurad av hantverkare i Göteborg

Nyckeln till att undvika att drabbas av fuskjobb i en större stad som Göteborg – oavsett om det handlar om en badrumsrenovering, ett byta av ett kök eller en montering av garageportar – är att göra sin egen research. I detta ligger lite av ett detektivarbete där man använder internet som verktyg; man kollar exempelvis upp olika betyg på forum, man kollar om det finns pålitliga certifikat hos de anställda och man ser över referenser till företaget.

Just det sistnämnda – referenser – är det absolut viktigaste och det du ska lägga störst fokus på som kund. Erbjuder ett företag i Göteborg tjänster som rör renoveringar av badrum – se då till att kontakta tidigare kunder som kan gå i god- eller ge tummen ner för företaget i fråga. Ring, maila eller besök kunderna personligen; finns det inga referenser så är det en klar indikation på att du ska söka dig till en annan firma istället.

Martinez Totalentreprenad är en seriös firma i Göteborg som arbetar med badrumsrenovering.

Sjukvården i Stockholm blir bättre

En förutsättning som krävs för att kunna bo i en stor stad där många personer finns i omlopp är att det finns ett fungerande sjuksystem. Just tillgången på vård är något som skiljer en större stad mot en mindre rent funktionellt och detta oavsett om det handlar om en bruten arm, en utslagen tand eller en plötslig stroke – man måste kunna komma i kontakt med vården snabbt och få den vård man behöver. Gällande en stroke eller en bruten arm så handlar det mycket om att snabbt ringa 112 eller på egen hand ta sig in i på en akutmottagning och här fungerar det på samma sätt i en större stad som Stockholm som det gör i en mindre stad som Sundsvall.

Om vi går till den avslagna tanden så skiljer det sig dock lite åt och detta till fördel för Stockholm. Det är nämligen betydligt lättare att där komma i kontakt med en akut tandläkare där än vad det är i Sundsvall och det var lite det vi menade som skillnad mellan en stor- och en liten stad.

Att Stockholm kan erbjuda de personer boende i staden en snabb, effektiv akut tandläkare är ett tecken på att staden också börjat utvecklas åt rätt håll och klarar av den stora befolkningen som dagligen flyttar in. Naturligtvis kan man inte enbart avgöra att en kontakt med en akut tandläkare är avgörande för att Stockholm klarar av detta; det finns andra betydligt viktigare frågor också dit vi främst räknar bostadssituationen och kollektivtrafiken som de viktigaste.

Dessa måste också lösas; men att kontakten med akut vård har blivit betydligt bättre är oerhört viktig och ska fungera som en indikation på att man kanske som stad börjat hitta den rätta vägen.

Akut tandläkare steg ett – vilket blir nästa i Stockholm?

Alla städer som växer drabbas också av växtvärk och här är inte Stockholm unikt på något sätt – det handlar om att bygga ikapp och fylla igen de luckor som uppstår då befolkningen växer och här får man således anse att detta är ett steg i rätt riktning. Att snabbt kunna komma i kontakt med en akut tandläkare, en akutmottagning eller något annat som rör sjukvården är alla viktiga detaljer som gör att en stad – Stockholm – kan har börjat växa i sin kostym.

Vi får här hoppas att detta snart även rinner över på den extrema bostadssituationen och på den i dagsläget svajiga kollektivtrafiken. Det får här handla om små steg i taget och att det första tagit i form av bättre vård där det finns exempelvis en akut tandläkare redo på varje tandläkarmottagning i Stockholm visar på att nästa steg är redo att tas.

För allas skull får vi hoppas att detta omfattar bostadsmarknaden; alla ska kunna bo i Stockholm till ett rimligt pris. Där har staden onekligen en utmaning.

Powered by WordPress